Email nhận tin khuyến mãi
x
CÁP SAMSUNG ARUN CÁP SAMSUNG ARUN PHỤ KIỆN GIÁ RẺ BIG DEAL
72 LÊ THÁI TỔ, PHƯỜNG 2, TP VĨNH LONG.
HOTLINE: 0944 28 15 15
C39 CÁP (C) 30.000 VND Số lượng: 10 cái

PHỤ KIỆN GIÁ RẺ BIG DEAL
72 LÊ THÁI TỔ, PHƯỜNG 2, TP VĨNH LONG.
HOTLINE: 0944 28 15 15

CÁP SAMSUNG ARUN
28%

CÁP SAMSUNG ARUN

30.000 VND
PHỤ KIỆN GIÁ RẺ BIG DEAL
72 LÊ THÁI TỔ, PHƯỜNG 2, TP VĨNH LONG.
HOTLINE: 0944 28 15 15

Chi tiết sản phẩm

Mô tả

Cáp Samsung Arun

- Sử dụng sạc và truyền dữ liệu
- Chiều dài: 1m