Email nhận tin khuyến mãi
x
SÚNG BẮN ĐẠN MỀM CÓ BIA SÚNG BẮN ĐẠN MỀM CÓ BIA PHỤ KIỆN GIÁ RẺ BIG DEAL
72 LÊ THÁI TỔ, PHƯỜNG 2, TP VĨNH LONG.
HOTLINE: 0944 28 15 15
PK317 PHỤ KIỆN ĐỘC - LẠ (PK) 30.000 VND Số lượng: 5 cái

PHỤ KIỆN GIÁ RẺ BIG DEAL
72 LÊ THÁI TỔ, PHƯỜNG 2, TP VĨNH LONG.
HOTLINE: 0944 28 15 15

SÚNG BẮN ĐẠN MỀM CÓ BIA
28%

SÚNG BẮN ĐẠN MỀM CÓ BIA

30.000 VND
PHỤ KIỆN GIÁ RẺ BIG DEAL
72 LÊ THÁI TỔ, PHƯỜNG 2, TP VĨNH LONG.
HOTLINE: 0944 28 15 15

Chi tiết sản phẩm

CHẤT LIỆU : NHỰA
MÀU : ĐEN
TRỌNG LƯỢNG : 50GR
1 BỘ = 1 SÚNG + 3 PHI TIÊU + 2 BẢNG PHI TIÊU
 Phi tiêu súng chèn vào bên trong lỗ sau đó bóp cò vào mục tiêu, bạn có thể nhấn 1 bảng phi tiêu

1470053946651 2919